Активни

Предстоящи


Общо Гълъби: 79

Стъпки: 148

Начало: 05-08-2017 20:00

Край: 18-08-2017 20:00

# Гълъб Гълъбовъд Цена Info Views
1 ESP 228260/17 2 Derby Cordoba

50€

1095
2 GR 0230403/17 8 Derby Halkidiki

110€

1235
3 MD 1908/17 2 Dumitru Gorbatovschi

50€

838
4 BG 75516/17 Nasko Stoianov

40€

730
5 BG 50361/17 2 NIN

150€

1199
6 BG 41616/17 Dimitar Sabev

40€

359
7 TR 0015099/17 1 Manisa Derby 45

40€

551
8 TR 146821/17 2 Yildiz Kardesler

50€

549
9 BG 50023/17 5 Petar Petrov GT

80€

749
10 BG 56667/17 Shopa - Nevsha

40€

318
11 BG 45029/17 15 Mitko Sahrane

300€

1545
12 BG 50394/17 2 NIN

50€

463
13 BG 50535/17 Kolio Kolev

40€

364
14 BG 57595/17 Deniz Sofianeca

40€

384
15 BG 23643/17 Nikola & Stamen

40€

277
16 BG 40508/17 2 Nikolai Kulaliev

50€

463
17 BG 60231/17 2 Asen Spasov

50€

616
18 GR 0230407/17 2 Derby Halkidiki

50€

489
19 BG 75506/17 4 Nasko Stoianov

70€

578
20 BG 45869/17 ALDO

40€

443
21 RO 6036358/17 3 Honest Race OLR

60€

654
22 BG 35534/17 4 Nikolai & Joro - TED

70€

544
23 BG 64908/17 3 Bulstar Pigeons

60€

425
24 BG 55315/17 1 Niki Pigeons

55€

532
25 BG 68543/17 1 IMD Dagonov

40€

615
26 BG 0009434/17 1 Barsaka

40€

281
27 BG 58019/17 MARTI

40€

282
28 BG 24011/17 2 Team Minchevi

110€

577
29 TR 0012423/17 1 Murad & Tikata

40€

459
30 BG 17084/17 2 Team Yasen & Lubomir

50€

345
31 BG 17345/17 3 Team D M D

110€

696
32 BG 45314/17 Team Kazanlak

40€

295
33 BG 14853/17 Encho Dimitrov

40€

220
34 BG 72480/17 Ivailo Noev

40€

330
35 BG 45861/17 ALDO

40€

328
36 BG 23642/17 Nikola & Stamen

40€

206
37 BG 68908/17 1 Evgeni Partcov

40€

419
38 BG 52555/17 6 Dimo Mirchev

100€

611
39 BG 76542/17 2 Dimitar Dimitrov - Kustendil

60€

375
40 ESP 228190/17 2 Derby Cordoba

50€

479
41 TR 143130/17 3 Sukru Gorece

60€

421
42 BG 46839/17 2 Team Harmanli

50€

307
43 BG 50397/17 NIN

40€

241
44 MD 1793/17 Dumitru Gorbatovschi

40€

473
45 BG 12308/17 Petko Petkov

40€

235
46 BG 63301/17 Doncho Atanasov

40€

190
47 BG 56704/17 1 Yulkata 1977

40€

284
48 BG 52543/17 Dimo Mirchev

40€

382
49 BG 57502/17 Toshko Georgiev

40€

240
50 BG 45017/17 2 Mitko Sahrane

50€

354
51 GR 0328636/17 13 Vasilis Pislinas

210€

1076
52 BG 51704/17 1 Uncle Jos

50€

400
53 BG 0006040/17 Nikolai Velikov

40€

246
54 MD 4611/17 Dumitru Gorbatovschi

40€

315
55 BG 09490/17 1 Barsaka

40€

219
56 BG 16665/17 6 Zdravko Stefanov

150€

1504
57 BG 72307/17 Georgi Georgiev - Marten

40€

225
58 TR 144542/17 1 Savaskan Ciftligi

40€

382
59 TR 0005019/17 Edip Bekil & Bulent Yilmaz

40€

453
60 BG 0000412/17 1 Shterio Marinov

40€

329
61 RO 533570/17 3 Florin Derby Corabia

60€

473
62 TR 141044/17 Mustafa Ravali

40€

349
63 BG 68545/17 IMD Dagonov

40€

582
64 BG 73042/17 5 Ivailo Noev

100€

551
65 BG 0000084/17 4 Mitko Kurtev

70€

466
66 BG 63323/17 1 Doncho Atanasov

40€

318
67 BG 38531/17 Sashko & Gogo

40€

242
68 BG 57825/17 Dzhino Nereza

40€

222
69 BG 51412/17 1 Sofia OLR

40€

497
70 TR 107821/17 8 Boyabatli Saim

110€

897
71 TR 143145/17 2 Sukru Gorece

50€

323
72 BG 46090/17 1 Team Harmanli

40€

238
73 BG 73454/17 Ivan Ivanov - Borovo

40€

216
74 BG 0003160/17 Todor Pavlov

40€

250
75 TR 122111/17 3 Salih Akpinarli

60€

466
76 GR 0328616/17 6 Vasilis Pislinas

90€

582
77 BG 73041/17 1 Ivailo Noev

40€

572
78 BG 16305/17 Team D M D

40€

383
79 TR 141055/17 1 Mustafa Ravali

40€

496