Активни

Предстоящи


Общо Гълъби: 95

Стъпки: 104

Начало: 19-08-2017 20:00

Край: 26-08-2017 20:00

# Гълъб Гълъбовъд Цена Info Views
1 TR 0034391/17 3 Namik & Ceto

60€

695
2 BG 68764/17 Mehmed Shaban

40€

534
3 BG 37449/17 Tsvetomir Konyarski

40€

440
4 BG 14315/17 Stoian Vlaev

40€

428
5 TR 144523/17 3 Savaskan Ciftligi

60€

413
6 BG 35536/17 1 Nikolai & Joro - TED

40€

336
7 BG 76526/17 Dimitar Dimitrov - Kustendil

40€

411
8 BG 0009723/17 Anto Pigeons

40€

380
9 MD 4614/17 3 Dumitru Gorbatovschi

60€

723
10 GR 0328642/17 4 Vasilis Pislinas

70€

848
11 TR 0052205/17 Taner - Derby 16

40€

417
12 BG 21206/17 2 Ivan Ivanov - Kavarna

50€

1225
13 BG 0002129/17 Roki Team

40€

397
14 BG 0000425/17 Shterio Marinov

40€

409
15 BG 0002738/17 Andon Draganov

40€

273
16 BG 61966/17 Todev & Sin

40€

375
17 BG 76560/17 Dimitar Dimitrov - Kustendil

40€

402
18 BG 51413/17 Sofia OLR

40€

450
19 BG 14188/17 Miroslav Dichev

40€

315
20 BG 14580/17 Stoian Kondev

40€

388
21 BG 21426/17 2 Mark Newport

50€

504
22 BG 0000082/17 2 Mitko Kurtev

50€

466
23 BG 0009089/17 6 Vicont & Vicontesa

90€

847
24 TR 0022613/17 4 Mustafa Ravali

70€

495
25 RO 0045504/17 1 Genadi Georgiev

40€

449
26 BG 55301/17 1 Niki Pigeons

40€

388
27 BG 31216/17 Svetlozar Jelev

40€

300
28 TR 0036982/17 Vedat Ergul

40€

424
29 BG 38417/17 Aleksandar & Iviana Andreevski

40€

301
30 BG 55396/17 5 Boby Asaka

90€

631
31 BG 61963/17 Todev & Sin

40€

335
32 BG 29401/17 1 Ivan Germanov

40€

416
33 TR 0022602/17 2 Mustafa Ravali

50€

447
34 BG 0009720/17 Anto Pigeons

40€

403
35 BG 16302/17 1 Team D M D

40€

429
36 BG 25107/17 Tonchev

40€

255
37 BG 40536/17 Nikolai Kulaliev

40€

333
38 BG 20109/17 1 Stefan Radev

40€

530
39 TR 0022026/17 Bora & Omer

40€

351
40 BG 60312/17 Asen Spasov

40€

463
41 BG 0000410/17 Shterio Marinov

40€

319
42 BG 55322/17 1 Niki Pigeons

40€

579
43 BG 0009468/17 1 Barsaka

40€

292
44 BG 75534/17 1 Nasko Stoianov

40€

389
45 BG 61965/17 Todev & Sin

40€

319
46 BG 14304/17 Stoian Vlaev

40€

319
47 BG 45864/17 ALDO

40€

369
48 BG 68915/17 1 Evgeni Partcov

40€

386
49 BG 14851/17 Encho Dimitrov & Yoana

40€

319
50 BG 35537/17 1 Nikolai & Joro - TED

40€

277
51 BG 60600/17 Kamelia Georgieva

40€

370
52 BG 0001877/17 Resul Chirakolu

40€

328
53 BG 0009717/17 4 Anto Pigeons

70€

799
54 TR 0060051/17 Edirne Kirkpinar Arena

40€

339
55 BG 30033/17 Petar Mitov

40€

306
56 TR 0060044/17 Edirne Kirkpinar Arena

40€

321
57 BG 17089/17 Team Yasen & Lubomir

40€

351
58 BG 40546/17 Nikolai Kulaliev

40€

355
59 BG 0003550/17 2 Ivan Ivanov

50€

412
60 BG 16303/17 Team D M D

40€

306
61 BG 23662/17 TEAM GALATA

40€

452
62 BG 14165/17 2 Miroslav Dichev

50€

315
63 BG 55312/17 Niki Pigeons

40€

305
64 BG 0002105/17 Roki Team

40€

304
65 RO 533124/17 1 Florin Derby Corabia

40€

390
66 BG 45880/17 ALDO

40€

335
67 BG 50374/17 1 NIN

40€

357
68 BG 40543/17 Nikolai Kulaliev

40€

310
69 BG 63992/17 1 Team Dobrich

40€

412
70 BG 27011/17 Team Black Hurricane

40€

502
71 BG 60228/17 8 Asen Spasov

110€

734
72 TR 144530/17 3 Savaskan Ciftligi

60€

328
73 BG 45030/17 Mitko Sahrane

40€

363
74 BG 35878/17 Nurgun Mumun

40€

319
75 TR 0028230/17 Sinan vatansever 26

40€

364
76 BG 36608/17 Mihail Ivanov

40€

266
77 BG 0002136/17 Roki Team

40€

312
78 BG 0002736/17 Andon Draganov

40€

268
79 BG 29411/17 Ivan Germanov

40€

330
80 BG 35535/17 Nikolai & Joro - TED

40€

292
81 TR 0005033/17 3 Edip Bekil & Bulent Yilmaz

60€

481
82 BG 0004231/17 7 Team Stefan&Dancho

110€

430
83 BG 12462/17 1 Kuncho Kunev

40€

284
84 RO 6036361/17 2 Honest Race OLR

50€

380
85 BG 60034/17 6 Sofia OLR

100€

724
86 BG 40538/17 Nikolai Kulaliev

40€

362
87 BG 0002717/17 2 Amet Angelov

50€

414
88 BG 0001262/17 Sami Musik

40€

286
89 BG 76553/17 3 Dimitar Dimitrov - Kustendil

60€

594
90 BG 23670/17 1 TEAM GALATA

40€

516
91 TR 0028210/17 6 Serkan-Taner26

90€

738
92 BG 75536/17 4 Nasko Stoianov

80€

672
93 BG 31218/17 Svetlozar Jelev

40€

258
94 BG 35907/17 Dimitar Pachev

40€

347
95 BG 14186/17 Miroslav Dichev

40€

610