Активни

Предстоящи


Общо Гълъби: 95

Стъпки: 104

Начало: 19-08-2017 20:00

Край: 26-08-2017 20:00

# Гълъб Гълъбовъд Цена Info Views
1 TR 0034391/17 3 Namik & Ceto

60€

706
2 BG 68764/17 Mehmed Shaban

40€

545
3 BG 37449/17 Tsvetomir Konyarski

40€

452
4 BG 14315/17 Stoian Vlaev

40€

450
5 TR 144523/17 3 Savaskan Ciftligi

60€

428
6 BG 35536/17 1 Nikolai & Joro - TED

40€

346
7 BG 76526/17 Dimitar Dimitrov - Kustendil

40€

427
8 BG 0009723/17 Anto Pigeons

40€

392
9 MD 4614/17 3 Dumitru Gorbatovschi

60€

741
10 GR 0328642/17 4 Vasilis Pislinas

70€

863
11 TR 0052205/17 Taner - Derby 16

40€

428
12 BG 21206/17 2 Ivan Ivanov - Kavarna

50€

1239
13 BG 0002129/17 Roki Team

40€

422
14 BG 0000425/17 Shterio Marinov

40€

436
15 BG 0002738/17 Andon Draganov

40€

282
16 BG 61966/17 Todev & Sin

40€

389
17 BG 76560/17 Dimitar Dimitrov - Kustendil

40€

419
18 BG 51413/17 Sofia OLR

40€

470
19 BG 14188/17 Miroslav Dichev

40€

329
20 BG 14580/17 Stoian Kondev

40€

401
21 BG 21426/17 2 Mark Newport

50€

520
22 BG 0000082/17 2 Mitko Kurtev

50€

478
23 BG 0009089/17 6 Vicont & Vicontesa

90€

863
24 TR 0022613/17 4 Mustafa Ravali

70€

518
25 RO 0045504/17 1 Genadi Georgiev

40€

461
26 BG 55301/17 1 Niki Pigeons

40€

400
27 BG 31216/17 Svetlozar Jelev

40€

309
28 TR 0036982/17 Vedat Ergul

40€

447
29 BG 38417/17 Aleksandar & Iviana Andreevski

40€

310
30 BG 55396/17 5 Boby Asaka

90€

648
31 BG 61963/17 Todev & Sin

40€

344
32 BG 29401/17 1 Ivan Germanov

40€

427
33 TR 0022602/17 2 Mustafa Ravali

50€

466
34 BG 0009720/17 Anto Pigeons

40€

414
35 BG 16302/17 1 Team D M D

40€

443
36 BG 25107/17 Tonchev

40€

268
37 BG 40536/17 Nikolai Kulaliev

40€

354
38 BG 20109/17 1 Stefan Radev

40€

541
39 TR 0022026/17 Bora & Omer

40€

367
40 BG 60312/17 Asen Spasov

40€

487
41 BG 0000410/17 Shterio Marinov

40€

330
42 BG 55322/17 1 Niki Pigeons

40€

592
43 BG 0009468/17 1 Barsaka

40€

303
44 BG 75534/17 1 Nasko Stoianov

40€

402
45 BG 61965/17 Todev & Sin

40€

329
46 BG 14304/17 Stoian Vlaev

40€

331
47 BG 45864/17 ALDO

40€

386
48 BG 68915/17 1 Evgeni Partcov

40€

398
49 BG 14851/17 Encho Dimitrov & Yoana

40€

331
50 BG 35537/17 1 Nikolai & Joro - TED

40€

288
51 BG 60600/17 Kamelia Georgieva

40€

400
52 BG 0001877/17 Resul Chirakolu

40€

351
53 BG 0009717/17 4 Anto Pigeons

70€

848
54 TR 0060051/17 Edirne Kirkpinar Arena

40€

357
55 BG 30033/17 Petar Mitov

40€

314
56 TR 0060044/17 Edirne Kirkpinar Arena

40€

330
57 BG 17089/17 Team Yasen & Lubomir

40€

360
58 BG 40546/17 Nikolai Kulaliev

40€

365
59 BG 0003550/17 2 Ivan Ivanov

50€

421
60 BG 16303/17 Team D M D

40€

314
61 BG 23662/17 TEAM GALATA

40€

477
62 BG 14165/17 2 Miroslav Dichev

50€

325
63 BG 55312/17 Niki Pigeons

40€

316
64 BG 0002105/17 Roki Team

40€

312
65 RO 533124/17 1 Florin Derby Corabia

40€

400
66 BG 45880/17 ALDO

40€

342
67 BG 50374/17 1 NIN

40€

382
68 BG 40543/17 Nikolai Kulaliev

40€

321
69 BG 63992/17 1 Team Dobrich

40€

422
70 BG 27011/17 Team Black Hurricane

40€

526
71 BG 60228/17 8 Asen Spasov

110€

747
72 TR 144530/17 3 Savaskan Ciftligi

60€

338
73 BG 45030/17 Mitko Sahrane

40€

373
74 BG 35878/17 Nurgun Mumun

40€

343
75 TR 0028230/17 Sinan vatansever 26

40€

374
76 BG 36608/17 Mihail Ivanov

40€

275
77 BG 0002136/17 Roki Team

40€

324
78 BG 0002736/17 Andon Draganov

40€

283
79 BG 29411/17 Ivan Germanov

40€

351
80 BG 35535/17 Nikolai & Joro - TED

40€

299
81 TR 0005033/17 3 Edip Bekil & Bulent Yilmaz

60€

493
82 BG 0004231/17 7 Team Stefan&Dancho

110€

442
83 BG 12462/17 1 Kuncho Kunev

40€

290
84 RO 6036361/17 2 Honest Race OLR

50€

394
85 BG 60034/17 6 Sofia OLR

100€

748
86 BG 40538/17 Nikolai Kulaliev

40€

389
87 BG 0002717/17 2 Amet Angelov

50€

422
88 BG 0001262/17 Sami Musik

40€

295
89 BG 76553/17 3 Dimitar Dimitrov - Kustendil

60€

617
90 BG 23670/17 1 TEAM GALATA

40€

541
91 TR 0028210/17 6 Serkan-Taner26

90€

755
92 BG 75536/17 4 Nasko Stoianov

80€

687
93 BG 31218/17 Svetlozar Jelev

40€

272
94 BG 35907/17 Dimitar Pachev

40€

359
95 BG 14186/17 Miroslav Dichev

40€

619