Активни

Предстоящи


Общо Гълъби: 21

Стъпки: 12

Начало: 03-09-2018 20:00

Край: 09-09-2018 22:00

# Гълъб Гълъбовъд Цена Info Views
1 RO-402680-18 1 Mitko Kurtev

50€

701
2 BG-20810-18 TEAM Emil & Rumen

50€

367
3 BG 0004401/18 TEAM Sot- Cop

50€

391
4 TR-0060834-18 1 Shaner Shevki

50€

662
5 BG-71464-18 Eren. E. Erenko

50€

257
6 TR-232889-18 Sezer Kutluk

50€

268
7 BG-57910-18 1 Nikola Diyanov

30€

356
8 BG-62339-18 2 Nulsal Barsaka

35€

498
9 BG-55414-18 Niki Pigeons

30€

231
10 BG-55412-18 2 Niki Pigeons

35€

396
11 RO-402681-18 1 Mitko Kurtev

20€

453
12 BG-74445-18 Petar Mitov

20€

169
13 BG-20806-18 2 TEAM Emil & Rumen

25€

340
14 BG-0003948-18 Koko&Toto

20€

206
15 BG-23229-18 Stanislav&Stanislava

20€

243
16 TR-200341-18 2 BY CULIYAS GUZELDEMI

25€

438
17 BG-25364-18 Hristo Galata

20€

296
18 BG-55415-18 Niki Pigeons

20€

374
19 BG-36311-18 Team Rai

20€

335
20 RO-119012-18 Dimo&Stanimir

20€

184
21 BG-79425-18 Georgi Bugov

30€

139