Активни

Предстоящи


Общо Гълъби: 21

Стъпки: 12

Начало: 03-09-2018 20:00

Край: 09-09-2018 22:00

# Гълъб Гълъбовъд Цена Info Views
1 RO-402680-18 1 Mitko Kurtev

50€

513
2 BG-20810-18 TEAM Emil & Rumen

50€

302
3 BG 0004401/18 TEAM Sot- Cop

50€

328
4 TR-0060834-18 1 Shaner Shevki

50€

573
5 BG-71464-18 Eren. E. Erenko

50€

206
6 TR-232889-18 Sezer Kutluk

50€

226
7 BG-57910-18 1 Nikola Diyanov

30€

301
8 BG-62339-18 2 Nulsal Barsaka

35€

365
9 BG-55414-18 Niki Pigeons

30€

197
10 BG-55412-18 2 Niki Pigeons

35€

299
11 RO-402681-18 1 Mitko Kurtev

20€

348
12 BG-74445-18 Petar Mitov

20€

141
13 BG-20806-18 2 TEAM Emil & Rumen

25€

263
14 BG-0003948-18 Koko&Toto

20€

170
15 BG-23229-18 Stanislav&Stanislava

20€

208
16 TR-200341-18 2 BY CULIYAS GUZELDEMI

25€

342
17 BG-25364-18 Hristo Galata

20€

196
18 BG-55415-18 Niki Pigeons

20€

302
19 BG-36311-18 Team Rai

20€

258
20 RO-119012-18 Dimo&Stanimir

20€

133
21 BG-79425-18 Georgi Bugov

30€

105