Активни

Предстоящи

Версия 3.0_16.12.10

 • FIX Малки грешки;
 • FIX Подобряване сталиността и скоростта на сайта;
 • FIX Грешка при редактиране на гълъби;
 • FIX Изглед на потребителски профили;
 • FIX Изглед на последни търгове в долното меню;
 • FIX Редактиране на потребителски профили;
 • NEW Последна стъпка на начална страница;
 • NEW Популярни търгове в страницата на търга;
 • NEW Режим купи сега;
 • NEW система за удължаване времето ан конкретен гълъб ако някой е наддал в последните 10 минути от търга;
 • NEW Превод за:
  • Немски
 • FIX Подобрен превод за:
  • Английски
  • Български
  • Немски
  • Турски

Версия 2.2_16.12.04

 • FIX Малки грешки;
 • FIX Грешка при редактиране на търг водеща до невъзможност;
 • NEW Подобрена Статистика на начална страница;
 • NEW Пълна интеграция на управление на линкве, като системата за педигрита;

Версия 2.1_16.12.02

 • FIX Малки грешки;
 • FIX Път на връзки за конкретен гълъб;
 • FIX Изглед на реклами при мобилни устройства;
 • FIX Грешка при редактиране на гълъби;
 • NEW Статистика на начална страница;
 • NEW Популярни търгове на начална страница;
 • NEW Брояч на посещенията на търговете;
 • NEW Малко заглавие на гълъбите, за име на гълъба;
 • FIX Подобрен превод за:
  • Английски
  • Български
  • Турски

Версия 2.0_16.12.01

 • FIX Малки грешки;
 • FIX Изглед на редактиране на гълъби;
 • NEW Опция за редактиране на търгове;
 • FIX Подобрен превод за:
  • Английски
  • Български
  • Турски

Версия 1.8_16.12.01

 • FIX Малки грешки;
 • NEW Административен панел - потребители;
 • NEW Опция за триене на гълъби;
 • NEW Опция за добавяне на търгове;
 • NEW Добавени флагове за по-лесно ориентиране;
 • FIX Подобрен превод за:
  • Английски
  • Български
  • Турски

Версия 1.7_16.11.30

 • FIX Малки грешки;
 • NEW Възможност за уголемяване на снимката на гълъба;

Версия 1.6_16.11.29

 • FIX Малки грешки;
 • NEW Възможност за определяне размера на стъпката за всеки търг по отделно;
 • NEW Добавени флагове:, , , , ;
 • NEW Променен изгледа на дясното меню, за да показва повече информация;
 • NEW Добавена обща информация на началната страница;
 • FIX Подобрен превод за:
  • Английски
  • Български
  • Турски

Версия 1.5_16.11.27

 • FIX Малки грешки;
 • NEW Възможност за определяне размера на стъпката за всеки търг по отделно;

Версия 1.4_16.11.14

 • FIX Грешка при показване на педигри
 • FIX Грешка при breadcumb на индивидуалният изглед
 • FIX Подобрен превод за:
  • Английски
  • Български
  • Турски

Версия 1.3_16.11.13

 • NEW Изцяло обновена системата за качване на допълнителни файлове;
 • NEW Изцяло обновена системата за качване на снимки към гълъбите;
 • NEW Подробни съобщения с информация при грешка в качването на файлове;
 • NEW Опция за изтриване на допълнителни файлове;
 • NEW Нов изглед на всички гълби;
 • NEW Създадени страници за Pedigree системата;
 • FIX грешка при разпознаване вида на допълнителните файлове към гълъби;
 • FIX Подобрен превод за:
  • Английски
  • Български
  • Турски

Версия 1.2_16.11.10

 • NEW Добавена опция за избор на типа файл, който се прикача към всеки гълъб в търга;
 • NEW Подробни съобщения с информация за приключили и започнали търгове;
 • FIX Подобрен превод за:
  • Английски
  • Български
  • Турски

Версия 1.1_16.11.09

 • NEW Подобрен изглед на единичен артикул от търга
 • FIX грешка при показване на търгове;

Версия 1.0_16.10.23 STBL

 • NEW Възможност за провеждане на различни търгове едновременно;
 • ADD Различен title на страниците;
 • ADD Подобрено странично меню;
 • FIX Подобрени реклами;
 • FIX Подобрен превод за:
  • Английски
  • Български
  • Турски

Версия 0.5_16.09.25

 • ADD Опция за смяна на Езика;
 • ADD Добавен превод на менюто на:
  • Английски
  • Български
  • Турски
 • ADD Добавено изображение на профила, което се показва при наддаване в търга;
 • ADD Рекламите са изключени в Административният панел;
 • FIX Грешка при изчисляване на минимален залог в системата за наддаване при вече направена стъпка;

Версия 0.4_16.09.21

 • FIX Оправено заглавие на страници вход и регистрация и добавени икони;

Версия 0.3_16.09.20

 • ADD Опция за редактиране на гълъбите;
 • ADD Добавен Bootstrap дизайн на менюто за вход;
 • ADD Добавен Bootstrap дизайн на менюто за регистрация;
 • FIX Грешка с несъвместимост на сайта с по-старите браузъри;
 • FIX Грешка при защитата от по-ниски стъпки в системата за наддаване;

Версия 0.2_16.09.15

 • ADD Опция за добавяне на допълнителни файлове към гълъбите;
 • ADD Breadcumb за търга;
 • FIX Малки грешки при синтаксиса;
 • FIX Връзката от бутона разгледай;

Версия 0.1_16.09.13

 • Системата е стартирана, може да се добавят гълъби и да се качват техните снимки;